Projekti koje sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda

Projekt: Spas u zadnji čas - ZAŽELI

www.strukturnifondovi.hr
www.esf.hr

 

HRVATSKI CRVENI KRIŽ

GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA DUGA RESA

Trg Sv. Jurja 3
47250 DUGA RESA

T: 047 / 844-269
F: 047 / 842-920

gdck.dugaresa@gmail.com

ckdrface200