HRVATSKI CRVENI KRIŽ

GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA DUGA RESA

Trg Sv. Jurja 3
47250 DUGA RESA

T: 047 / 844-269
F: 047 / 842-920

gdck.dugaresa@gmail.com

ckdrface200